An alternative to Big Tech's video platforms

PeerTube is a tool for sharing online videos developed by Framasoft, a french non-profit.

We're planning a great future for PeerTube!

Hiring another developer, developing an official mobile app, promoting the PeerTube ecosystem... These are a few of the things we plan to do in 2024, on top of an exciting v7 roadmap.

Learn more and support Framasoft

Dè th’ ann am PeerTube?

PeerTube allows you to create your own video platform, in complete independence.

With PeerTube, no more opaque algorithms or obscure moderation policies! PeerTube platforms you visit are built, managed and moderated by their owners.

PeerTube allows platforms to be connected to each other, creating a big network of platforms that are both autonomous and interconnected.

Moreover, PeerTube does not depend on any advertising and does not track you!

Dè ghabhas lorg airPeerTube?

Discover our recommendations selected among the 600,000 videos and the 1,000 platforms of the PeerTube network

PeerTube is not subject to the monopoly of any company

Coltach ris na h-innealan eile ’gan leasachadh le Framasoft, tha PeerTube a’ beachdachadh ort mar neach seach bathar ri sgrùdadh is glacadh ann an lùban video.

PeerTube is free, open-source, created for non-commercial purposes.

An ethical and open source digital common

PeerTube belongs to you. At any time, you can help us to improve PeerTube with your ideas, suggestion or by modifying the source code yourself.

’S e bathar-bog saor a th’ ann am PeerTube seach foirmle dhìomhair fo shealbh Google (ma bhios sinn a’ bruidhinn air Youtube) no Vivendi/Bolloré (Dailymotion). Bheir an ceadachas saor seo barantas dhuinn gun cùm sinn na saorsainnean bunasach againn ’nar luchd-cleachdaidh.

Questions? We guide you!

PeerTube is a tool that you install on a web server. It allows you to create a video hosting website, so create your "homemade YouTube".

’S e an diofar eadar PeerTube is YouTube nach eil e ag amas gun dèid ùrlar a chruthachadh a chuireadh na videothan o fheadh an t-saoghail ri chèile air an aon tuathanas fhrithealaichean (is bhiodh sin cianail fhèin daor).

Air a’ chaochladh, ’s e bun-bheachd PeerTube gun dèid lìonra de dh’iomadh solaraichean òstadh video beaga a chruthachadh a bhios co-cheangailte ri chèile.

Chan eil sin fainear dhuinn idir!

Bidh sinn ag amas an-còmhnaidh gum mair sinn ’na roghainn eile a tha sgaoilte agus saor: chan eil roghainn eile ag amas gun dèid sinn an àite rud eile ach gun tairg sinn rud ùr le luachan eadar-dhealaichte a thuilleadh air na nithean a tha ann mu thràth.

Tha PeerTube air leth (cho fad ’s as aithne dhuinn) air sgàth ’s nach eil aplacaid-lìn sam bith eile airson òstadh videothan ann a chuireas na trì buannachdan seo ri chèile:

Bun-tùs fosgailte fo cheadachas saor

  • Tha PeerTube ’ga thoirt dhut saor ’s an-asgaidh is cha leig thu leas pàigheadh mus stàlaidh thu air an fhrithealaiche agad e;
  • ’S urrainn dhut sùil a thoirt air mar a tha PeerTube ag obair (am bun-tùs aige): gabhaidh a sgrùdadh ’s tha e faicsinneach;
  • ’S urrainn do dhuine sam bith cur ris an leasachadh.

Co-nasgadh de sholaraichean òstaidh

  • Sgaoilidh e stòras nam videothan agus cumhachd cho-dhùnaidhean;
  • ’S urrainn dhuinn videothan gus cunntasan o làraichean-lìn PeerTube eile a shealltainn;
  • Tha e stèidhichte air ActivityPub ach an dèan sinn ceangal ri innealan eile coltach ri Mastodon, mar eisimpleir.

Craoladh is coimhead peer-to-peer

  • Lùghdaichidh e an t-eallach air bann-leathann nam frithealaichean nuair a bhios fèill mhòr air video;
  • Thèid sinn ’nar gnìomhaiche craoladh videothan;
  • Tha e stèidhichte air WebRTC, seo pròiseact saor le bun-tùs fosgailte airson brabhsairean-lìn.