Rimerrni kontrollin e videove tuaja

Një rrjet i decentralizuar strehimi videosh, bazuar në software-in e lirë/libre

PeerTube PeerTube 1.3 is out!

We're talking about our progress these last months and what's coming next.

Support Instaloni PeerTube-in

Nisjani Si funksionon

Rimerrni pushtetin… dhe përgjegjësitë!

PeerTube s’është një platformë e vetme strehimi videosh me një grup të vetëm rregullash: është një rrjet dhjetëra furnizuesish të ndërlidhur strehimi, dhe çdo furnizues është i ndërtuar nga njerëz dhe administratorë të ndryshëm. Nuk ju pëlqejnë disa prej rregullave? Jeni i lirë të përdorni furnizuesin e strehimit që doni, ose edhe më mirë, bëhuni strehues i vetes me rregullat tuaja!

Merrni kontrollin e lëndës tuaj

PeerTube ju lejon të ndani me të tjerët krejt videot tuaja. Qenia në kontakt të drejtpërdrejt me një furnizues videosh që është një qenie njerëzore (ose duke u bërë vetë një furnizues) ju lejon të zgjidhni se si kryhet transmetimi i tyre. Videot tuaja do të përfitojnë prej mjetesh për plotësim përshkrimi, për sistemim sipas kategorish, zgjedhjes së një figure paraparjeje dhe vënies shenjë videove si NSW (Not safe for work - jo të përshtatshme për t’u parë në vendin e punës). Ujdisja e gjërave për butonin Asistencë do t’ju lejojë t’i shfaqni publikut tuaj se si dëshironi ta përkrahë punën tuaj.

Vendosja e përdoruesve mbi gjithçka

Jeni një person, jo një produkt. PeerTube është software i lirë/libre financuar nga një ent jofitimprurës frëng: Framasoft. Krejt instancat krijohen, mbahen gjallë, moderohen dhe mirëmbahen në mënyrë të pavarur. PeerTube nuk i nënshtrohet ndonjë monopoli kompanie, s’varet nga reklama dhe nuk ju gjurmon. Me PeerTube-in nuk jeni një produkt: PeerTube-i është në shërbimin tuaj, jo anasjelltas.

Bëhuni aktor i transmetimit të videove tuaja

Kur shihni një video me PeerTube, teknologjia WebTorrent ju lejon të jeni pjesë e transmetimit të kësaj video tok me parës që po e shohin në të njëjtën kohë. Kjo ndarje me të tjerët e transmetimit të videos lejon një shpërndarje më të shëndetshme të shkëmbimeve në rrjet. Për më tepër, protokolli i federimit (ActivityPub) lejon të botohen videot dhe komentet në platforma të tjera që e mbulojnë atë, të tilla si ajo Mastodon! (eksperimentale)

Nisjani

Shiheni

Shihni video te Framatube

Regjistrohuni

Listë instancash te të cilat mund të regjistroheni:

Free Radical Video video.freeradical.zone

PeerTube, a federated (ActivityPub) video streaming platform using P2P (BitTorrent) directly in the web browser with WebTorrent and Angular.

 • 55 ndjekës
 • Pa kuota për përdorues
 • Ploud Video France video.ploud.fr

  Ploud Video est le service de visualisation et de partage de vidéos de Ploud, services en ligne personnels et gratuits édités par la société PSIADE et accessibles sur le site https://www.ploud.fr. Ploud Video is the Ploud's service of viewing and sharing video. Ploud are free and personal online services published by the french company PSIADE on the website https://www.ploud.fr.

 • 49 ndjekës
 • ndjekje 546 instanca
 • Pa kuota për përdorues
 • Stop Tracking Us TV stoptrackingus.tv

  PeerTube, a federated (ActivityPub) video streaming platform using P2P (BitTorrent) directly in the web browser with WebTorrent and Angular.

 • 35 ndjekës
 • ndjekje 43 instanca
 • 5GB për përdorues
 • PeerTube de Normandie peertube.normandie-libre.fr

  Il s'agit d'un service proposé gratuitement par *Normandie Libre*. Nous souhaitons y développer les notions du *Libre* et des *communs*, des *logiciels libres* et de la *monnaie libre*.

 • 23 ndjekës
 • ndjekje 42 instanca
 • PeerTube de Nicolas Varney peertube.varney.fr

 • ndjekje 4 instanca
 • 20GB për përdorues
 • ServeBeer peertube.servebeer.com

  PeerTube, a federated (ActivityPub) video streaming platform using P2P (BitTorrent) directly in the web browser with WebTorrent and Angular.

 • 63 ndjekës
 • ndjekje 30 instanca
 • 20GB për përdorues
 • PeerTube Italia - Video Sharing Free & Open: Etico, Libero, Decentrallizzato peertube.uno

  PeerTube Uno Italia, è la prima piattaforma video streaming Italiana per video liberi creative commons, gratuiti e liberamente visionabili, scaricabili e distribuibili. Preserviamo e conserviamo nel tempo nei nostri server archivi di video, cortometraggi, lungometraggi digitali italiani con licenza creative commons. Siamo una piattaforma Libera che usa solo Free Open Source Software, siamo federati con tutte le altre istanze Peertube nel mondo attraverso la rete ActivityPub ed anche con altri social come Mastodon, Pixelfed chesono all'interno del "Fediverse". I video vengono inviati tramite il P2P (BitTorrent) direttamente nel browser con WebTorrent per ottimizzare il carico e ridurre i costi del server. PeerTube Uno Italia è un'associazione per la diffusione della conoscenza libera (WMI) è un’associazione di promozione sociale che dal opera nell’ambito della cultura libera. Operiamo per diffondere il sapere libero e per sostenere i progetti Creative Commons, contenitori e generatori del sapere libero, come Peertube, la piattaforma video in streaming. PeerTube Italia persegue esclusivamente obiettivi di solidarietà sociale nel campo della promozione culturale. Lo scopo principale dell’associazione è contribuire attivamente alla diffusione, al miglioramento e all’avanzamento del sapere e della cultura, attraverso la produzione, la raccolta e la divulgazione gratuita di contenuti liberi che incentivino le possibilità di accesso alla conoscenza e alla formazione. Questo è un server decentralizzato, gestito da nessuna società e nessun governo. Non ti seguiamo su internet e non siamo interessati a censurarti per opinioni politiche o filosofiche.

 • 21 ndjekës
 • 100MB për përdorues
 • Armstube armstube.com

  Armstube is a decentralized video streaming network

 • 19 ndjekës
 • 5GB për përdorues
 • Midowy PeerTube tube.midov.pl

  PeerTube, a federated (ActivityPub) video streaming platform using P2P (BitTorrent) directly in the web browser with WebTorrent and Angular.

 • 53 ndjekës
 • ndjekje 13 instanca
 • 5GB për përdorues
 • Videos Les Communs videos.lescommuns.org

  Instance peertube pour lescommuns.org

 • ndjekje 6 instanca
 • PeerTube vloggers.social

  PeerTube, a federated (ActivityPub) video streaming platform using P2P (BitTorrent) directly in the web browser with WebTorrent and Angular.

 • 17 ndjekës
 • ndjekje 7 instanca
 • 1GB për përdorues
 • mom-gay home movies v.mom-gay.faith

  shitty memes

 • 6 ndjekës
 • 100MB për përdorues
 • Video blueline peertube video.blueline.mg

  PeerTube, a federated (ActivityPub) video streaming platform using P2P (BitTorrent) directly in the web browser with WebTorrent and Angular.

 • 74 ndjekës
 • ndjekje 344 instanca
 • 1GB për përdorues
 • DevTube - PeerTube Instance devtube.dev-wiki.de

  DevTube ist eine weitere Instanz der PeerTube Reihe. Hier kannst du völlig kostenlos Videos hochladen und diese mit anderen Nutzern teilen.

 • 30 ndjekës
 • ndjekje 1 instanca
 • Pa kuota për përdorues
 • Vidéos du samedi après-midi video.samedi.pm

  Instance PeerTube dédiée au mouvement des gilets jaunes

 • 37 ndjekës
 • ndjekje 1 instanca
 • 50GB për përdorues
 • Sikke.fi - P2P Video Hosting sikke.fi

  Welcome to Sikke.fi PeerTube instance, a federated (ActivityPub) video streaming platform using P2P (BitTorrent) directly in the web browser with WebTorrent and Angular.

 • 16 ndjekës
 • ndjekje 23 instanca
 • 50GB për përdorues
 • Hitchtube - le voyage alternatif en vidéo hitchtube.fr

  Hitchtube est un noeud du réseau Peertube dédié au voyage alternatif // Hitchtube is a Peertube instance dedicated to alternative ways of travelling.

 • 29 ndjekës
 • ndjekje 359 instanca
 • 100MB për përdorues
 • iriseden Peertube peertube.iriseden.eu

  Instance Peertube hébergée en France chez OVH et maintenu par @iriseden.

 • 13 ndjekës
 • ndjekje 11 instanca
 • Pa kuota për përdorues
 • Pony.Tube pony.tube

  Pony.Tube is a PeerTube-enabled video streaming platform using P2P BitTorrent directly in the Web browser with WebTorrent and Angular.

 • 3 ndjekës
 • Pa kuota për përdorues
 • AntTube video.antopie.org

  Instance PeerTube généraliste francophone thémée en rouge

 • 51 ndjekës
 • ndjekje 510 instanca
 • 20GB për përdorues
 • Scambait.video scambait.video

  ScamBait.video is a scambait content site.

 • 6 ndjekës
 • Pa kuota për përdorues
 • P2J : Pair 2 Jeux videos.pair2jeux.tube

  Pair 2 Jeux (P2J) est une instance Peertube regroupant des créateurs de vidéos de jeux vidéos de tout type et de toutes origines. Vous pourrez trouver toutes sortes d'informations sur notre wiki : https://wiki.pair2jeux.tube/doku.php

 • 79 ndjekës
 • ndjekje 107 instanca
 • Open.Tube open.tube

  OpenTube is a censorship-free Youtube alternative. We don't tolerate: porn and nazi/terrorism propaganda.

 • 28 ndjekës
 • ndjekje 15 instanca
 • Pa kuota për përdorues
 • peertube.geekshell.fr peertube.geekshell.fr

  PeerTube, a federated (ActivityPub) video streaming platform using P2P (BitTorrent) directly in the web browser with WebTorrent and Angular.

 • 2 ndjekës
 • 100MB për përdorues
 • scitech.video PeerTube scitech.video

  Videos from the technical community

 • 49 ndjekës
 • ndjekje 1 instanca
 • 5GB për përdorues
 • LibreTube libretube.org

  LibreTube is a PeerTube instance, a federated (ActivityPub) video streaming platform using P2P (BitTorrent) directly in the web browser with WebTorrent and Angular.

 • 10 ndjekës
 • 20GB për përdorues
 • VocaTube - PeerTube instance dedicated to Vocaloid voca.tube

  PeerTube instance dedicated to Vocaloid

 • 26 ndjekës
 • Pa kuota për përdorues
 • Skeptikón skeptikon.fr

  Skeptikón est une plateforme de vidéos en ligne dédiée à la Zététique, à l'esprit critique, et au scepticisme de manière plus générale.

 • 92 ndjekës
 • YinY.org www.yiny.org

  Pour que vive l'internet et la musique libre !

 • 60 ndjekës
 • P2Tube tube.p2p.legal

  Instance Peertube de la coopérative p2p.legal: https://p2p.legal En partenariat avec l'équipe du projet Duniter: https://duniter.org/fr/comprendre/

 • 67 ndjekës
 • ndjekje 8 instanca
 • Vault #99 vault.mle.party

  Documentary video vault.

 • 39 ndjekës
 • ndjekje 46 instanca
 • 20GB për përdorues
 • MoeTube videos.darckoune.moe

  PeerTube, a federated (ActivityPub) video streaming platform using P2P (BitTorrent) directly in the web browser with WebTorrent and Angular.

 • 75 ndjekës
 • ndjekje 4 instanca
 • PiWeb tube.piweb.be

  Instance peertube qui a pour but de mettre en avant du contenu en rapport avec la/les transition-s (énergétique, numérique, écologique).

 • 65 ndjekës
 • ndjekje 7 instanca
 • Pa kuota për përdorues
 • PeerTube.video peertube.video

  Peertube instance maintained by ALSimon.

 • 90 ndjekës
 • ndjekje 553 instanca
 • 1GB për përdorues
 • Ploud Video Japan video.ploud.jp

  Ploud Video est le service de visualisation et de partage de vidéos de Ploud, services en ligne personnels et gratuits édités par la société PSIADE et accessibles sur le site https://www.ploud.fr.

 • 15 ndjekës
 • ndjekje 385 instanca
 • Pa kuota për përdorues
 • CSICtv csictv.csic.es

  Plataforma de vieo streaming corporativa del CSIC. Se utiliza un sistema que permite la federación de sites de centros (disponible más adelante en los VDC).

 • 41 ndjekës
 • 100MB për përdorues
 • video.valme.io video.valme.io

  valME.io is like reddit but where karma converts to money. We want to help people profit when they add value to others. We're testing PeerTube's video platform to support the goals of valME.io's content management system (forums, blogging, websites). Come try it out and make money from your videos!

 • 10 ndjekës
 • 5GB për përdorues
 • omniatv videos video.omniatv.com

  [EN] A PeerTube instance hosting videos produced by omniatv.com, a grassroots media platform in Greece. [EL] Μια υπηρεσία του omniatv που βασίζεται στο ελεύθερο λογισμικό PeerTube, μια ομόσπονδη (ActivityPub) πλατφόρμα video streaming που χρησιμοποιεί P2P (BitTorrent) απευθείας στον web browser, με WebTorrent και Angular.

 • 12 ndjekës
 • ndjekje 1 instanca
 • FédiQuébec peertube.fedi.quebec

  Instance PeerTube francophone généraliste hébergée au Québec et principalement destinée aux Québécois. Cette instance est fédérée avec d’autres instances généralistes, francophones et/ou à contenu éducatif.

 • 24 ndjekës
 • ndjekje 29 instanca
 • 50GB për përdorues
 • h3zjp PeerTube tube.h3z.jp

  PeerTube 日本鯖です。 This PeerTube server hosted by h3zjp, operating in Japan.

 • 52 ndjekës
 • ndjekje 395 instanca
 • 1GB për përdorues
 • ArtiTube artitube.artifaille.fr

  PeerTube, a federated (ActivityPub) video streaming platform using P2P (BitTorrent) directly in the web browser with WebTorrent and Angular.

 • ndjekje 6 instanca
 • 1GB për përdorues
 • Pe·erTu·be pe.ertu.be

  PeerTube instance hosted in France, open for 800 registrations with 20GB initial quota. Instance PeerTube hébergée en France, ouverte jusqu’à 800 comptes avec 20Go de quota initial par compte.

 • 76 ndjekës
 • ndjekje 531 instanca
 • 20GB për përdorues
 • PeerTube - Zapashcanon peertube.zapashcanon.fr

  PeerTube, a federated (ActivityPub) video streaming platform using P2P (BitTorrent) directly in the web browser with WebTorrent and Angular.

 • 28 ndjekës
 • ndjekje 374 instanca
 • Uni-Corn 视听 watch.uni-corn.me

  这是 Uni-Corn 多元社群的视听网站,提供性别平等、多元性/别视角的视频资源。

 • 2 ndjekës
 • 20GB për përdorues
 • PeerVIDEO peervideo.net

  Français: PeerVIDEO est une plateforme française de streaming vidéo fédérée utilisant Peertube directement dans le navigateur web avec WebTorrent et Angular. English: PeerVIDEO is a French federated video streaming platform using Peertube directly in the web browser with WebTorrent and Angular.

 • 17 ndjekës
 • ndjekje 49 instanca
 • 500MB për përdorues
 • osu!replayTube peertube.osureplayviewer.xyz

  Node used for osu!replayViewer video hosting and sharing.

 • 25 ndjekës
 • ndjekje 1 instanca
 • Pa kuota për përdorues
 • SpacePub spacepub.space

  A friendly PeerTube instance

 • 6 ndjekës
 • ndjekje 24 instanca
 • Pa kuota për përdorues
 • IPHODASE video.iphodase.fr

  PeerTube, a federated (ActivityPub) video streaming platform using P2P (BitTorrent) directly in the web browser with WebTorrent and Angular.

 • 62 ndjekës
 • ndjekje 20 instanca
 • Exode... a musicians instance exode.me

  This PeerTube instance focuses on music even though we won't refuse other kind of videos, but try not to abuse

 • 35 ndjekës
 • ndjekje 293 instanca
 • 1GB për përdorues
 • Down The Memory Hole tube.4aem.com

  Dedicated to the preservation of valuable information

 • 50 ndjekës
 • ndjekje 410 instanca
 • 5GB për përdorues
 • betaMax betamax.video

  This is an English language instance that primarily focuses on retro / artistic and tech topics.

 • 68 ndjekës
 • ndjekje 9 instanca
 • 500MB për përdorues
 • Luttyz's Peertube Instance luttube.tk

  Heya, I'm Luttyz, a video maker with a passion for self hosting.

 • 17 ndjekës
 • Pa kuota për përdorues
 • MH-Tube mhtube.de

  MH-Tube ist das offizielle Video-Portal des MonsterHunter_DE-Discord. Jedoch ist dies nicht ein Platz für allerlei Inhalte zur Spieleserie Monster Hunter, sondern für alle möglichen Videos die sich mit Gaming beschäftigen.

 • 11 ndjekës
 • Pa kuota për përdorues
 • visionOntv visionon.tv

  visionOntv aims for the widest distribution of video for social change. It is part of the Open Media Network (https://github.com/Openmedianetwork)

 • 51 ndjekës
 • ndjekje 1 instanca
 • PeerTube(LIVE) peertube.live

  PeerTube(LIVE) is a decentralized, censorship-resistant video platform that cannot be controlled by any one person, government, or company.

 • 16 ndjekës
 • ndjekje 564 instanca
 • 1GB për përdorues
 • Kjo është e ngjashme me zgjedhjen e një furnizuesi email: përkatësia do të jetë pjesë e emrit tuaj të përdoruesit!

  Instaloni tuajën

  Nëse ju intereson xhirimi i instancës tuaj — për shokët tuaj, familjen apo entin — mund t’ia filloni duke lexuar dokumentimin mbi instalimet.

  Do të strehoni vetëm përdoruesit tuaj dhe videot e tyre. Mund të përcaktoni numrin e regjistrimeve të mundshme dhe kuota hapësire për përdorues. Në faqen tuaj hyrëse do të shfaqen vetëm video prej instancash që ju i keni zgjedhur për t’u ndjekur.

  Lexoni dokumentimin

  Si funksionon

  Gjithkush mund të strehojë një shërbyes PeerTube, që ne e quajmë instancë. Çdo instancë strehon përdoruesit e vet dhe videot e tyre. Ajo mban gjithashtu një listë të videove prej instancash që përgjegjësi zgjedh të ndiqen, për t’ua sugjeruar ato përdoruesve të tij.

  Çdo llogari ka një identifikues global unik (p.sh. @chocobozzz@framatube.org), që përbëhet nga emri vendor për përdoruesin (@chocobozzz) dhe emri i përkatësisë së shërbyesit ku gjendet (framatube.org).

  Përgjegjësit e një instance PeerTube mund të ndjekin njëri-tjetrin. Kur instanca juaj PeerTube ndjek një tjetër instancë PeerTube, ju merrni të dhëna paraparjeje videosh nga kjo instancë. Në këtë mënyrë, mund të shfaqni videot e gatshme të instancës tuaj dhe të instancave që vendosni të ndiqen. Në këtë mënyrë, ruani kontrollin se ç’video shfaqen në instancën tuaj PeerTube!

  Pyetje?

  Ku është e bukura në këtë?

  Shërbyesit xhirohen në mënyrë të pavarur nga persona dhe ente të ndryshëm. Në ta mund të zbatohen rregulla moderimi nga më të larmishmet, ndaj mundeni të gjeni ose të ndërtoni një që puqet përsosur me shijet tuaja.

  Duke e parë një video, ju ndihmoni furnizuesin e strehimit ta transmetojë atë, duke u shndërruar ju vetë në një transmetues të videos. Për të transmetuar videot e përdoruesve të saj, çdo instancë nuk ka nevojë për shumë para.

  Nisjani